Paten

Bireylerin tamamen denge ve fizik kondisyonuna dayalı bir spor olduğundan harcanılan enerji vücut şekillenmesine fayda sağlar.