Öz Bakım Yaşam Beceri Programı

Günlük hayatını devam ettirebilecek olan becerilerini kazandırmaya yöneliktir. Bu programda kazandırılması gereken tüm beceri ve davranışlar günün 24 saatine uyarlanarak programlanır.